Šole v naravi

V šolskem letu 2017/18 bomo organizirali naslednje aktivnosti (šola v naravi, CŠOD, projekti, tečaji):

 

Kraj

Termin

Razred

 

CŠOD Planica

29.1. – 2.2.2018

5. in 6. razred
Vodja: Nataša Trampuš Šeruga

Prošnja za subvencijo

CŠOD Cerkno

23.4. – 25.4.2018

PP4, PP5, PP6
Vodja: Maja Černe

Prošnja za subvencijo,
Informacije za starše

CŠOD Bohinj

28.5. – 30.5.2018

PP1, PP2 in PP3
Vodja: Helena Zupančič

Prošnja za subvencijo

PRVI KORAKI V SAMOSTOJNOST (KMETIJA)

31.5. – 1.6. 2018
(1 nočitev)

1. in 2.  razred
Vodja: Anja Kožuh

 Prošnja za denarno pomoč iz šolskega sklada

VSEŽIVLJENJSKO UČENJE

Strunjan (2 apartmaja),
4.6.- 8.6.2018

2 nočitvi na skupino

PP5 in PP6
Vodja: Urša Krašovec

 Prošnja za denarno pomoč iz šolskega sklada
Informacije za starše

JADRANJE ZA JUTRI

26.5. – 30.5. 2018

NIS, PP – 6 učencev
Vodja: Damjan Kojzek

 Prošnja za denarno pomoč iz šolskega sklada

Glede osnovne organizacije in finančne sheme bodo starši seznanjeni na roditeljskih sestankih. O vsebini bodo obveščeni naknadno.

Starši za pomoč pri financiranju lahko zaprosijo na dva načina:

  1. Subvencioniranje s strani MIZŠ – zgoraj so priloženi obrazci za subvencijo. Kriteriji za dodelitev subvencije so enaki kot pri šolski prehrani.
  2. Pomoč iz šolskega sklada – priložen obrazec.