Jedilniki

Datum Malica Kosilo
Ponedeljek, 12. 2. 2018 PAŠTETA, REZINA PARADIŽNIKA, BIO KORUZNI KRUH S SEMENI, ČAJ GOZDNI SADEŽI, SADJE POLNOZRNATE TESTENINE, BOLONJSKA OMAKA (GOVEDINA), PARMEZAN, RDEČA PESA
Torek, 13. 2. 2018 KROF, KAKAV , SADJE PEČENICA, KISLA REPA, PIRE KROMPIR
Sreda, 14. 2. 2018
Četrtek, 15. 2. 2018  AJDOV KRUH Z OREHI, SKUTA S PODLOŽENIM SADJEM, SADJE PIŠČANČJI FILE V SEZAMOVI SKORJICI,  PEČEN KROMPIR, MEŠANA  SOLATA (ZELJE, ZELENA SOLATA); Z BUČNIM OLJEM
Petek, 16. 2. 2018 KUHAN PRŠUT, SOJIN KRUH, REZINA PAPRIKE, POMARANČNI SOK, SADJE RIBJI FILE V KORUZNI SRAJČKI, MASLEN KROMPIR, TRŽAŠKA OMAKA, MEŠANA SOLATA; Z BUČNIM OLJEM

 

Datum Malica Kosilo
Ponedeljek, 19. 2. 2018  POČITNICE POČITNICE
Torek, 20. 2. 2018  POČITNICE POČITNICE
Sreda, 21. 2. 2018 POČITNICE POČITNICE
Četrtek, 22. 2. 2018 POČITNICE POČITNICE
Petek, 23. 2. 2018 POČITNICE POČITNICE

 

Datum Malica Kosilo
Ponedeljek, 26. 2. 2018 BIO PIZZA SIROVA, ČAJ GOZDNI SADEŽI , SADJE  SEGEDIN (SVINJINA), MASLEN KROMPIR, DOMAČI ČOKOLADNI PUDING (EKO MLEKO*)
Torek, 27. 2. 2018 RIBJI NAMAZ, AJDOV KRUH Z OREHI, PLANINSKI ČAJ, SADJE LAZANJA (GOVEDINA) S KISLIM ZELJEM, MEŠANA SOLATA (ZELENA S., ZELJE, MOTOVILEC); Z OLJČNIM OLJEM
Sreda, 28. 2. 2018  MLEČNI RIŽ, KAKAVOV POSIP, BEL KRUH, SADJE PURANJI KOŠČKI V SMETANOVI OMAKI Z ŽAFRANIKO, KMEČKI RŽENI SVALJKI, RDEČA PESA
Četrtek, 1. 3. 2018 ALJAŽEVA SALAMA, REZINA KUMARICE, KORUZNA REZANA BOMBETA, JAGODNI SOK, SADJE
Petek, 2. 3. 2018  ZELIŠČNI NAMAZ, REZINA PAPRIKE, RŽEN KRUH, KAKAV, SADJE

 

ŠOLSKA PREHRANA

Pri organizaciji šolske prehrane upoštevamo Zakon o šolski prehrani (Ur.l. RS, št. 3/2013) in Pravila šolske prehrane v Osnovni šoli Jela Janežiča.

Šolska prehrana pomeni organizirano prehrano učencev v dneh, ko poteka pouk v skladu s šolskim koledarjem. Šola za vse učence obvezno organizira malico, učenci se v šoli lahko prijavijo tudi na kosilo. Cena prehrane za šolsko leto 2016/17: malica stane 0,80 EUR in kosilo 2,30 EUR. Plačilo je po položnici.

MALICA poteka v učilnicah od 9.20 do 9.40. Malico prineseta dežurna učenca, jo razdelita ter ob koncu odmora odneseta posodo v kuhinjo.

KOSILO: Učenci kosijo v prisotnosti strokovnega delavca v jedilnici Dijaškega doma. Ta je zadolžen tudi za spremstvo do jedilnice. Kosilo za PPVI traja od 12.30 do 13.15, za NIS pa od 13.00 do 13.45. Kosila za učence s težko in težjo motnjo ter za določene druge učence so pripeljana v šolo in razdeljena v razredu.

V skladu z odločbami Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih financ subvencioniranje šolske prehrane ureja pristojni center za socialno delo. Glede na Zakon za uravnoteženje javnih financ od 1.9.2012 dalje učencem splošna subvencija za malico ne pripada več avtomatično, temveč se subvencionira samo socialno najbolj ogroženim. Vse subvencioniranje šolske prehrane ureja center za socialno delo.

Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto ali kadarkoli med šolskim letom. Prijava se vloži na obrazcu Prijava učenca na šolsko prehrano, ki ga dobite tudi v šoli, in se hrani do konca šolskega leta. Šolsko prehrano se lahko kadarkoli prekliče.

Dolžnosti učenca oziroma staršev, ki nastopijo z oddajo prijave:

– spoštovanje pravil šolske prehrane,

– plačevanje prispevkov,

– pravočasno odjavljanje obrokov,

– če se obroka pravočasno ne odjavi, starši kljub subvenciji plačajo polno ceno obroka

– sporočanje sprememb (v roku 30 dni).

ODJAVA MALICE IN KOSILA

Malico odjavljajo starši s telefonskim sporočilom v tajništvo. Malica in kosilo se lahko odjavita in sicer do 7:30 tekočega dne v PP na telefon 04 506 14 13 ali v tajništvo 04 506 14 11. Za en dan prej pa se prehrana odjavlja v tajništvu šole na telefon 04 506 14 11 do 13.00.

Učenci, ki so od pouka odsotni zaradi aktivnosti, ki potekajo v imenu šole, so odjavljeni s strani šole (npr. športna, kulturna in druga tekmovanja ter srečanja).

Če obrok ni pravočasno odjavljen, se plača polna cena obroka, to velja tudi v primeru subvencionirane šolske prehrane.  

Naročen obrok, ki ni bil prevzet, smiselno razdelimo med ostale učence.

ANKETA O ZADOVOLJSTVU S ŠOLSKO PREHRANO

Šola med učenci in njihovimi starši v obliki ankete enkrat letno preverja zadovoljstvo s šolsko prehrano. V mesecu aprilu 2013 so učenci skupaj s starši reševali anketo o zadovoljstvu s šolsko prehrano. Rezultate ankete si lahko ogledate tukaj.

Še naprej se bomo trudili zagotavljati zdrave, polnovredne in kvalitetne obroke.