Šolska prehrana in jedilnik

Datum Malica Kosilo Malica v gasilskem domu

Ponedeljek,

18. 10. 2021

Sirov burek, probiotični jogurt, črno grozdje Ciganski golaž, koruzna polenta, radič v solati Kuhano jajce, črn kruh, rezina paprike, čaj

Torek,

19. 10. 2021

Štručka z luknjo, piščančja hrenovka, gorčica, malinov sirup, hruška Mesna štruca, naravna omaka, EKO kus kus**, zelena solata z lečo Topljeni sir, polbel kruh, hruška, sadni napitek

Sreda,

20. 10. 2021

Milijonska juha, črn kruh, sliva Goveji trakci v čebulni omaki, tlačen krompir, zelje s fižolom Mlečni riž, med

Četrtek,

21. 10. 2021

Med, maslo, bio ječmenov mešan kruh, mleko, jabolko Boranja s puranjim mesom, kruhova rezina, zelena solata s koruzo Hrenovka, mlečna štručka, čaj

Petek,

22. 10. 2021

Tunin namaz, sojin kruh, sadni čaj, banana Pasulj brez mesa, marmeladni rogljiček Domači tunin namaz, kumare, Mojčin kruh, sadni napitek

 

ŠOLSKA PREHRANA

 

Pri organizaciji šolske prehrane upoštevamo Zakon o šolski prehrani (Ur.l. RS, št. 3/2013) in Pravila šolske prehrane v Osnovni šoli Jela Janežiča.

Šolska prehrana pomeni organizirano prehrano učencev v dneh, ko poteka pouk v skladu s šolskim koledarjem. Šola za vse učence obvezno organizira malico, učenci se v šoli lahko prijavijo tudi na kosilo. Cena prehrane za šolsko leto 2021/22: malica stane 0,90 EUR in kosilo 2,57 EUR. Plačilo je po položnici.

MALICA poteka v učilnicah od 9.20 do 9.40. Malico prineseta dežurna učenca, jo razdelita ter ob koncu odmora odneseta posodo na hodnik.

KOSILO: Učenci kosijo v prisotnosti strokovnega delavca v jedilnici Dijaškega doma. Ta je zadolžen tudi za spremstvo do jedilnice. Kosilo za PPVI traja od 12.30 do 13.15, za NIS pa od 13.00 do 13.45. Kosila za učence s težko in težjo motnjo ter za določene druge učence so pripeljana v šolo in razdeljena v razredu.

V skladu z odločbami Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih financ subvencioniranje šolske prehrane ureja pristojni center za socialno delo. Glede na Zakon za uravnoteženje javnih financ od 1.9.2012 dalje učencem splošna subvencija za malico ne pripada več avtomatično, temveč se subvencionira samo socialno najbolj ogroženim. Vse subvencioniranje šolske prehrane ureja center za socialno delo.

Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto ali kadarkoli med šolskim letom. Prijava se vloži na obrazcu Prijava učenca na šolsko prehrano, ki ga dobite tudi v šoli, in se hrani do konca šolskega leta. Šolsko prehrano se lahko kadarkoli prekliče.

Dolžnosti učenca oziroma staršev, ki nastopijo z oddajo prijave:

– spoštovanje pravil šolske prehrane,

– plačevanje prispevkov,

– pravočasno odjavljanje obrokov,

– če se obroka pravočasno ne odjavi, starši kljub subvenciji plačajo polno ceno obroka

– sporočanje sprememb (v roku 30 dni).

ODJAVA MALICE IN KOSILA

Malica in kosilo se lahko odjavita do 7:30 tekočega dne v tajništvo 04 506 14 11 ali v obrazcu Odjava prisotnosti učenca na spletne strani šole.

Učenci, ki so od pouka odsotni zaradi aktivnosti, ki potekajo v imenu šole, so odjavljeni s strani šole (npr. športna, kulturna in druga tekmovanja ter srečanja).

Če obrok ni pravočasno odjavljen, se plača polna cena obroka, to velja tudi v primeru subvencionirane šolske prehrane.  

Naročen obrok, ki ni bil prevzet, smiselno razdelimo med ostale učence.

ANKETA O ZADOVOLJSTVU S ŠOLSKO PREHRANO

Šola med učenci in njihovimi starši v obliki ankete enkrat letno preverja zadovoljstvo s šolsko prehrano.

Še naprej se bomo trudili zagotavljati zdrave, polnovredne in kvalitetne obroke.

 

(Skupno 12.254 obiskov, današnjih obiskov 14)
Dostopnost