Šolski sklad

Člani šolskega sklada:

  • Irena Prašnikar – predsednica
  • Andreja Rihtaršič Mladenović – namestnica predsednice
  • Irena Ferlinc Brezovar – tajnica
  • Milena Dobnikar
  • Ada Šturm
  • Marija Ferlan – predstavnica staršev
  • Mitja Rožman – predstavnik staršev

Šolski sklad deluje glede na Pravila šolskega sklada Osnovne šole Jela Janežiča.

Zbiranje sredstev v okviru šolskega sklada je prednostno namenjeno pomoči socialno ogroženim učencem. Sredstva se lahko uporabijo tudi za namene, ki niso zagotovljena v sklopu rednega programa MIZŠ ali občin.

Starši oz. skrbniki za pomoč iz šolskega sklada zaprosijo na obrazcu Vloga za denarno pomoč iz šolskega sklada. Šolski sklad glede na kriterije individualno obravnava prosilce za denarno pomoč.

Sredstva se pridobivajo iz donacij, prispevkov staršev ter prodaje izdelkov učencev. Donatorje objavimo na spletni strani šole. Napovedujemo, da bodo od leta 2022 dalje lahko fizične osebe donirale 0,3% dohodnine v šolski sklad.

Zbiramo sredstva za socialno ogrožene učence. Transakcijski račun: 01322-6030691876.

(Skupno 568 obiskov, današnjih obiskov 2)
Dostopnost